مشاور هواشناسي: طرح عفافوحجاب باعث كاهش بلاياي طبيعي ميشود

هر كجا كه بستر گناه فراهم شود، مردم آن جامعه بايد آماده نزول بلاياي طبيعي باشند/همان‌گونه كه رئيس‌جمهوري نيز در اين رابطه گفته‌اند، افزايش گناه با افزايش بلاياي طبيعي ارتباط مستقيم دارد/مردم بايد از گناه پرهيز كنند.

ایلنا: مشاور فرهنگي و امور ايثارگران سازمان هواشناسي معتقد است پديده‌هايي مانند قحطي، خشكسالي، زلزله، سيل، بارش باران و برف فراوان در زماني غير از موقع طبيعي كه موجبات ضرر و زيان را فراهم مي‌كند از آثار گناه در جامعه است.
حجت الاسلام ابراهيم بهاري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: وزارت كشور، همه سازمان‌هاي مستقل را ملزم كرده كه كميته صيانت از حريم شهروندي تشكيل دهند كه در راستاي همين دستور چنين كميته‌اي در سازمان هواشناسي نيز تشكيل شده است.
مشاور فرهنگي و امور ايثارگران سازمان هواشناسي ادامه داد: بر اساس ابلاغ وزارت كشور، مديران سازمان‌ها، بايد در رابطه با راهكارهاي فرهنگي ترويج فرهنگ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!