تخریب کامل قبرستان بهائیان در دماوند


((( تخریب کامل قبرستان بهائیان در دماوند  )))

—————————————————————————

برگرفته از سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر

قبرستان بهائیان در دماوند توسط عده ای ناشناس به طور کامل تخریب شد.

رهانا: در ادامه ی تخریب قبرستان های بهایی در شهر های مختلف ایران، شنبه ۴ اردیبهشت ۸۹ قبرستان بهائیان در دماوند توسط عده ای ناشناس به طور کلی نابود شد.

به گزارش خبرنگار رهانا، در۴ اردیبهشت ماه سال جاری، قبرستان بهائیان در دماوند توسط عده ای ناشناس تخریب شد. این افراد ضمن ورود غیر قانونی به محوطه قبرستان دماوند (گیلاوند)، اقدام به تخریب قبور بهائیان نموده و با دستگاههای راهسازی به تسطیح محل پرداخته به نحوی که آثار قبور بکلی از بین رفته و تا این لحظه اقدامات قانونی جهت برخورد با افراد فوق، نتیجه نداده است.

لازم به ذکر است که این محل سومین قبرستان بهائیان در دماوند است که تاسیس آن در سال ۸۴ ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!