وزیر ارتباطات دولت خاتمی با چاقو مضروب شد

کلمه:دکتر احمد معتمدی در دانشگاه امیرکبیر مضروب شد.

به گزارش “تابناک” دکتر احمد معتمدی وزیر ارتباطات در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیش از ظهر امروز در دانشگاه امیرکبیر با ضربات چاقو مضروب شد.

بنابر این گزارش ضربات چاقو از پشت و به کمر وی اصابت کرده و هم اکنون در بیمارستان مهر تهران واقع در خیابان زرتشت زیر عمل جراحی قرار گرفته است.

گفتنی است ضارب وی فردی مسن می باشد که از خارج از دانشگاه وارد شده بوده و هم اکنون توسط حراست دانشگاه دستگیر شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!