سرخورده از انتخابات، عقده گشایی با بدحجابی

در ادامه حملات سران سیاسی جناح راست به جنبش سبز، دیروز دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ضمن انتقادی تند، مخالفان دولت محمود احمدی نژاد را طیفی “ضد انقلاب” نامید و با اتنقاد از پوشش آزاد زنان، بدحجابی را پدیده ای “نامیمون” خواند که اعضای جنبش سبز با آن عقده گشایی می کنند.

محمد نبی حبیبی در تهاجمی جدید علیه جنبش مخالفان دولت محمود احمدی نژاد آنان را “فتنه جویانی” نامید که بدحجابی را به عنوان “یکی از مظاهر جنگ نرم علیه اخلاق جامعه” نمایندگی می کنند و مدعی عضویت در آنچه وی “فرقه سبز” نامید، هستند.

سخنان تازه دبیر کل حزب موتلفه اسلامی علیه حامیان جنبش سبز در حالی ایراد می شود که دولت محمود احمدی نژاد از اوایل هفته گذشته طرح های جدیدی برای “ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” ارائه کرده است. در یکی از بحث برانگیز ترین تصمیمات دولت، قرار است تمامی کارمندان زن شاغل در ادارات و سازمان های دولتی با “پوشش یکسان” بر سر کار حاضر شوند.

با بدحجاب ه…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!