بازداشت هفتاد و هفت شهروند

فرمانده نیروی انتظامی تهران چند ساعت بعد از ادعای اعطای ضرب الأجل یک هفته ای به شهروندانی که آنها را “اراذل اوباش” خواند، در یک کنفرانس خبری از بازداشت 77 تن در تهران خبر داد و به این ترتیب، اخبار غیررسمی مبنی بر راه اندازی مجدد شکنجه گاه کهریزک با نام جدید “سروش 111” را نیز تایید کرد.

علی سجدی نیا، فرمانده جدید نیروی انتظامی که دیروز در گفت و گو با خبرگزاری رسمی دولت گفته بود “اراذل و اوباشی که طی یک هفته توبه کنند و خود را تحویل دهند در امان نیروی انتظامی خواهند بود”، ساعاتی بعد در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و از بازداشت 77 شهروند به عنوان “اراذل و اوباش” خبر داد.

گفتنی است فارس نیوز این خبر را در ابتدا با عکسی از ضرب و شتم شدید یک شهروند به همراه آفتابه ای بر گردن از آرشیو خود بازتاب داد اما پس از ساعتی، عکس را با تصویر فرمانده نیروی انتظامی تهران جابجا کرد.

به نوشته فارس، او از “بازداشت دیگر اراذل و اباش در شب های پیش … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!