کانادا از شورای امنیت سازمان ملل مصرانه خواست تحریم های جدید علیه ایران اعمال کند

یک روز پس از تحریم سخنرانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در
کنفرانس خلع سلاح اتمی در نیویورک از سوی هیات بلندپایه کانادا، لارنس
کانن، وزیر امور خارجه دولت فدرال خواستار پایان دادن به فعالیت های هسته
ای ایران شده است.

در شرایطی که وزیر امور خارجه کانادا اظهارات رئیس جمهوری ایران در
کنفرانس خلع سلاح اتمی را « تحریک آمیز و خصمانه » خوانده بود، لارنس کانن
گفت قدرت های جهانی باید در مورد توقف فعالیت های اتمی ایران، به سرعت به
توافق دست یابند.

وزیر امور خارجه کانادا در سخنرانی خود در روز سه شنبه، چهارم ماه مه،
در جمع مقامات بلندپایه هشت کشورصنعتی جهان در شهر گیتنو در استان کبک از
شورای امنیت سازمان ملل مصرانه خواست تا قعطنامه اعمال تحریم های علیه
ایران را تصویب کند.

بنا به گزارش رسانه های کانادا، وزیر امور خارجه دولت فدرال پس از
دیدار خود با مقامات کشورهای گروه هشت به خب…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!