کهریزک با نام سروش ۱۱۱ زیر نظر سردار رادان فعال شده است

کارگیری مجدد بازداشتگاه کهریزک با نام جدید، مسیح علی نژاد گفتگویی با مهدی خزعلی در مورد جزییات احیای این بازداشتگاه انجام داده است که این گفتگو به نقل از سایت مهدی خزعلی در پی می آید:

ـ آقای دکتر شما گفته اید منابع موثق، خبر آغاز به کار دوباره بازداشتگاه کهریزک را در اختیارتان قرار داده اند ممکن است بفرمایید این منابع موثق مشخصا چه کسانی بوده اند؟

ـیکی از مقامات عالی رتبه دستگاه قضایی کشور به عنوان درد دل نکاتی را در مورد وضعیت بازداشتگاه غیراستاندارد کهریزک مطرح کردند و در عین حال خبر دادند که علی رغم دستور مقام رهبری مبنی بر تعطیلی این بازداشتگاه غیراستاندارد، کسانی اقدام به بازگشایی مجدد این بازداشت‌گاه کرده‌اند. این مقام عالی رتبه قضایی همچنین از تغییر نام بازداشتگاه کهریزک به سروش ۱۱۱ خبر داده و بسیار ابراز نگرانی کرد.

ـ یعنی کسی که خبر را به شما داده است، در حال حاضر در دستگاه قضایی سمت دارد؟

ـا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!