میلانی: «تحریم»، دار و دسته احمدی نژاد را با خطر جدی روبرو می کند

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، در «کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی» گفت که اگر آمریکا در تلاش های خود به منظور اعمال تحریم های جدید علیه ایران موفق شود، امکان هر گونه ترمیم در روابط تهران- واشنگتن از بین خواهد رفت.

عباس میلانی، نویسنده و استاد دانشگاه استانفورد در آمریکا این اظهارات آقای احمدی نژاد را نشانه ای از نگرانی جمهوری اسلامی ایران از تاثیر تحریم ها بر وضعیت اقتصادی «بسیار خطیر» ایران ارزیابی می کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!