وبلاگ؛ بزرگترین تندیسی که دزدیده شده هویت ایرانی است


 وبلاگ؛ بزرگترین تندیسی که دزدیده شده هویت ایرانی است

—————————————————————————

وبلاگ خاک نوشت

بزرگترین تندیسی که دزدیده شده است هویت ایرانی است

از ابتدا تندیسهایمان را دزدیده اند ولی بی توجه از کنار آنها رد شده ایم. هویت ما بزرگترین تندیسی است که نه در تاریکی بلکه در روز روشن از ما دزدیده اند. هویت ایرانی که با هویت عربی در آمیخته است. پرچمی که نشانه ی آن لغتی عربی است. واژگانی که به جای معادل پارسی ،عربی آن به کار می رود. مذهبی که ریشه در اعراب دارد و اسلامی که بنای آن عربستان است. سفرهای مقدس به کربلا و نجف و مکه و مدینه و سوریه و سرازیری پول ملی مان به این کشورها. هویت زن ایرانی که همیشه مهر سکوتی بر لب داشته است. فرهنگ ریش و پشم بیشتر و ارج و قرب والاتر. القای نظرات دینی و مذهبی و خرافه پرستی. فرهنگ سکس و زلزله. رییس جمهوری فاشیست و رهبری دیکتاتور و مردمانی  گرسنه … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!