وقوع یکصد زمين لرزه طی چهار ماه در تهران

آتي نيوز: اگرچه بحث زلزله در تهران طي سالهاي اخير و بخصوص پس از زلزله خفيف در پايتخت، در ميان مردم و مسئولان شدت گرفته است، اما سخنان اخير احمدی نژاد درباره امکان وقوع زلزله و تلفات سنگين ناشي از آن، زمين لرزه را جزء مباحث سياسي نيز قرار داده است.

موضوعاتي مانند تاثير افزايش گناهان بر وقوع زلزله و خروج 5 ميليون نفر از تهران، مواردي است که مي توان آنرا از گوشه و کنار شهر شنيد.

در آخرين اظهار نظر در اين خصوص حسين باقري رييس سازمان مديريت بحران در نشست مديران کل مديريت بحران کشور در تبريز، گفته است که اکنون 26 هزار چادر براي بيش از 10 درصد جمعيت شهر تهران آماده و انبار شده است.

وي همچنين گفته است که در 4 ماه گذشته بيش از 100 زمين لرزه در تهران روي داده که نشان دهنده فعال شدن گسل هاي تهران است.

حال بايد منتظر ماند و ديد نهادهاي مسئول و مراجع علمي چقدر به اين آمار و تاثير اين زمين لرزه ها بر وقوع يک زلزله بزرگ در تهران تو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!