کشور تهران

تهران کشوری است پهناور، مرکب از قبائلی متمدن و درس خوانده و تحصیل کرده که بسیار مهربان هستند ولی از پلاستیک خوششان نمیاید برای همین هر چه پلاستیک دارند فوراً آنرا دور میریزند، مخصوصاً در اماکن عمومی، تا دیگران هم بدانند که هیچ کس در کشور تهران از پلاستیک خوشش نمیاید. اما با این وجود پاکیزگی یکی از مهمترین ایمانهای مردم تهران است. به همین دلیل مردم این کشور آشغالهای خود را برای دیگران میگذارند تا دیگران بتوانند ایمان خود را بعمل بیاورند، یا که شاید، و یقیناً، آنها هم آشغال خود را برای دیگران میگذارند تا دیگران هم بتوانند ایمان خود را نیایش کنند.

کشور تهران از شمال به شمال اتصال دارد، از جنوب به یک کویر نمک که به علت شوری آب چند نفر آنجا مرده اند و بدنشان تا ابد زیر خاک مثل مجسمه شده است و دیگران که در شمال آب خوشگوار مینوشند هر چند هفته یک بار به جنوب تهران مسافر میکنند تا که شاید این مرده ها را ببینند و از دیدن آنها لذت ببرند. تهران در شمال غربی با کشور کرج هم مرز است که این باعث مشکلات فراوانی برای تهرانی شده است چون همه روزه کرجی ها به تهران حمله میکنند و باعث افزایش گُه بیشتر در تهران میشوند. تهران از شمال شرقی به امامزاده هاشم، یا قاسم، متصل است و از شمال غربی به امامزاده داوود که در روزگارانی پیش جاده سولقان را طی میکرد تا به یک بنبستِ کوهی برخورد کرد و دیگر نتوانست پیش برود تا بالاخره همانجا مُرد. تهران از طرف شرق به یک رشته کوه متصل است که آنقدر دور است که دیده نمیشود و کسی نمیداند آنجا چه میگذرد، مگر تهرانی هائی که آنجا زندگی میکنند. اگر بیشتر به طرف غرب پیشروی شود، تهران روزی به قزوین خواهد پیوست که قزوینی ها را بسیار خوشحال خواهد کرد چون آنها تهرانی ها را خیلی دوست دارند.

تهران را میتوان به عنوان یکی از زیباترین و کثیف ترین کشورهای جهان نام برد. از منابع مهم تهران پوست موز و هندوانه است که بطور فراوان در همه مناطق تهران یافت میشود. همچنین دود در تهران بسیار فراوان است که بطور دائم به همهء نقاط دنیا صادر میشود. تهران دارای مکانهای بسیار دیدنی است ولی برای دیدن این مناطق انسان باید آمادگی خودکشی داشته باشد چون عبور از هر خیابانی در هر ساعت از شبانه روز بسیار خطرناک است و احتیاج فراوان به آموزشهای بقا میباشد که مردم کشورهای غربی فاقد اینگونه آموزشها هستند. یکی از مناطق دیدنی تهران موزه های سلطنتی چند پادشاه بیعرضه است که هیچکدام نتوانستند با زور زیادی که داشتند قدرت را در دست خود نگه دارند و وقتی مُردند آنرا به پسرشان بدهند، حالا مردم به تماشای توالت فرنگی های آنها میآیند و خوشحال میشوند که کشور تهران چنان پیشرفت کرده که توالت فرنگی خودشان از توالت فرنگی شاهان قشنگتر است.

تهران کشوری است با هوای آلوده که برای سیستم مصونیتی تهرانی ها بسیار مفید است، چون هوای آلودهء تهران انسانهای ضعیف را به راحتی کشته است و فقط تهرانی های قوی هستند که بقا پیدا کرده اند، بنابراین مردم تهران بسیار قوی هستند و آمادگی مبارزه با هر دشمنی را دارند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!