اطلاعاتی ها همه جا مراقب شما هستند، اینترنت، خیابان و اماکن عمومی!

جرس: “ایجاد ترس و وحشت عمومی مهم ترین اسلحه دولت در مقابل مردم است…ترس از حضور اطلاعاتی ها در اینترنت، خیابان و اماکن عمومی”. برای این کار از مدتی قبل پخش مجموعه هائی جذاب اما هراس انگیز در سیمای جمهوری اسلامی برای ترساندن مردم آغاز شده است: حواستان باشد، ما همه جا مراقب شما هستیم!

نزدیک به یک ماه تا 22 خرداد مانده است، آنچه که مردم ایران آنرا “سالگرد خیانت به امید” لقب داده اند و از حالا آماده می شوند تا دوباره مخالفتشان را با دولت “انتصابی” نشان بدهند و دنبال رای گمشده خود بگردند. حکومت هم جدا از آماده سازی “سخت افزاری” برای سرکوب، با “نرم افزارهای” در اختیار، رودرروی مردم ایستاده است. نرم افزارهائی مانند مجموعه های تلویزیون “هوش سیاه” و “خواب و بیدار” که این روزها برای ایجاد رعب و وحشت و ترساندن مردم از کانال اول و سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود!

حکومت می کوشد با ایجاد رعب و هراس، مانع حضور مردم در راهپیمائیها و … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!