در خواستی از هنروران زبان فارسی

در جستجویه سرنام‌های اینترنتی عامیانه به زبان فارسی هستم.

برخی‌ از واژه ها را براحتی می‌توان از انگلیسی ترجمه کرد، مانند

و خ م =وای خدای من 

ا خ م= از خنده مردم

ولی‌ بسیاری از واژه‌های که  مورد استفاده دارد-بخصوص در درگیریهای این تارنما-به فارسی در دسترس نیست و یا ترجمه آن از انگلیسی دشوار است. از قبیل:

L2R=Learn To Read

L2BS=Licence To BS

AWGTHTGTTA=Are We Going To Have To Go Through This Again

لیست واژه‌های متداول به انگلیسی را اینجا میتون یافت.

شکر سخنان فارسی زبان، این گوی و این میدان.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!