!فرزاد رفیق شفیقم بود، رفیق شهیدم شد

وبلاگ اخبار ایران سبز

!فرزاد رفیق شفیقم بود، رفیق شهیدم شد

اعصابم از اون خرد تره که بتونم الان حرفی بزنم! رفیق شفیقم امروز رفیق شهیدم شد نمیخوام و نمیتونم زیادی حرفی بزنم…با هم دف میزدیم…روحش به بلندای آبیدر سنندج و شاید هم بلند تر…دلش پر از درد و لبش پر از خنده…خنده ای که پر از بغض بود…و نگران ….و حالا او نیست… و ما شرمنده ایم…که هستیم….امروز چند تا بحث پراکنده داشتم همون ها رو اینجا کپی پیست میکنم. حالم خوش نیست! یادتان باشد..شما میدانستید کردها تجزیه طلب نبودند و نیستند، شما ما را تجزیه طلب میکنید…حالم خوش نیست…خوش نیست.
کلآ هر روز و هرجا هر کردی اعدام و تیرباران بشه حقشه ! چون کردها بالفطره “سربر”، بمب گزار ، تروریست،قاچاقچی و تجزیه طلب هستند!
به امید روزی که خون احسان ها و فرزادها و شیرین ها حداقل بعد از مرگشون به سرخی خون نداها و سهراب ها باشه

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!