اینهم از امام حسین عزیزتون

این نوشتهٔ بالا رو بخونید و ببینید که آیا میخواید که عاشورای دیگه برید بزنید تو سرتون و بگید حسیین حسین؟  ببینید این مردکه چقدر نژاد پرست بوده.   حالا ما چرا این رو انتخاب کردیم به عنوان امام محبوبمون؟  اون از پدرش که میگفت ۱۰۰۰ تا ایرانی‌ رو در عرض یک روز گردن زده و اینهم از خود آقای حسین.  واقعا که ما مردم بدبختی هستیم. 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!