جنجال درجلسه شورای شهر برسر تعطیلی تهران

کلمه:اعضای شورای‌شهر نسبت به تصمیم بدون فکر دولت در مورد تعهطیلی مدارس تهران در فصل امتحانات آخر سال به‌شدت اعتراض کرند.

به گزارش ایلنا، امروز در دویست و هشتادمین جلسه علنی شورای شهر محمدعلی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح سئوالاتی از رئیس شورای شهر تهران جلسه را آغاز کرد.

او گفت: بالاخره داستان مجسمه‌های سرقت شده از تهران به کجا رسید،آیا ابهامات برطرف شده یا نه؟

او در ادامه در ارتباط با تعطیلات اخیر اعلام شده توسط دولت تاکید کرد: ظاهرا دولت آخر هفته را برای مدارس تعطیل اعلام کرده این در حالی است که اکثر مدارس به امتحانات میان‌ترم رسیده‌اند و روزهای پایان سال تحصیلی برایشان اهمیت زیادی دارد.

نجفی گفت: آیا در این ارتباط با شورای شهر هماهنگ شده یا نه؟ بهتر نیست علت آن را در شورای شهر بررسی کنیم؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: امسال سال همت و کار مضاعف نامگذاری شده ام… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!