اعتصاب عمومی و حاکمیت جو پلیسی – امنیتی در کردستان

جــرس: در پی فراخوان گروهها، شخصیت ها، نهادها و همچنین فعالان سیاسی- مدنی برای راه اندازی اعتصاب عمومی و اعتراض به اجرای احکامِ ناگهانیِ پنج زندانی که چهار نفر از آنها کُرد بودند، شهرهای مختلف کردستان امروز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۸۹، شاهد استقبال گروههای کثیری از مردم و کسبه از اعتصاب و همزمان حاکمیت جو پلیسی- امنیتی در شهرهای کرد نشین کشور بود.
یک روز پس از اجرای حکم ناگهانیِ اعدامِ پنج زندانی در زندان اوین تهران، گروههای مختلفی جهت اعتراض به این اقدام، از تمام مردم شهرهای کردنشین را دعوت کردند تا در یک عمل هماهنگ، به اعتصاب عمومی و اعتراض مدنی مبادرت ورزند.
بنا به گزارش «کمیته اعتراض واعتصاب عمومی درشهرهای کردستان»، از روز قبل تراکتها ، پوسترها وعکس های فرزاد کمانگر و دیگر اعدامیان و همچنین فراخوانِ برگزاری اعتصاب عمومی وسیعا درمیان مردم شهر و روستاهای کردستان توزیع شده بود.
بنا به گزارش منابع خبری جرس… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!