فحاشی موسی قربانی : تو غلط کردی؛ماجرای کهریزک تمام شد!

يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه سابقه هتاكي به خبرنگاران را دارد امروز نيز در پاسخ به يكي از خبرنگاران فحاشي تندي نسبت به او روا داشت.

به گزارش عصرایران ، موسی قربانی وقتي در برابر يكي ازخبرنگاران و سئوال وي پاسخي نيافت با فرياد بر سر او تهديد كرد كه وي رابه حراست معرفي خواهد كرد.

اين خبرنگار درحاشيه برگزاري جلسه علني روز چهارشنبه از اين نماينده پرسيد رسيدگي به پرونده كهريزك به كجا رسيده است كه او درپاسخ به وي گفت اين موضوع ديگر تمام شده است.

خبرنگار مجددا پرسيد با توجه به جنايات انجام گرفته دركهريزك قوه قضائيه چراپيگيري نمي كند؟ اين سئوال خبرنگار موجب برآشفتن نماينده مجلس شد و وي با فرياد خطاب به وي گفت: خفه شو ! چه كسي گفته در كهريزك جنايت شده است؟
تو غلط كردي … .

اين در حالي است كه بعد از افشاي ماجراي كهريزك رهبر معظم انقلاب به صراحت بر وقوع جنايت در اين بازداشتگاه تاكيد داشتند و دستورات ایشان ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!