انتقاد جنتي از عدم برخورد دستگاه هاي دولتي با پرسنل بد حجاب

دبير شوراي نگهبان با تاکيد بر اين نکته که دولت ها در اجراي حجاب و عفاف کوتاهي کرده اند، گفت: دستگاه‌هاي دولتي حتي در خصوص افرادي كه حقوق‌بگير دولت هستند و حجاب را رعايت نمي‌كنند، هيچ برخوردي نداشته‌اند.

 آيت‌الله جنتي در اختتاميه سومين جشنواره دختران آفتاب با ابراز تشكر و قدرداني از دست‌اندركاران برپايي اين جشنواره، اين اقدام را بسيار ارزنده دانست و گفت: افرادي كه با اين اهداف و برپايي اينگونه مراسم‌ها موافق هستند بايد در اين زمينه بيشتر كمك كنند.

وي در ادامه اين مطلب افزود: برپايي اين جشنواره‌ها و پرداختن به مسئله مهم حجاب و عفاف مصداق آيه شريفه سوره صف است كه «مومنين بايد يار خدا باشند».

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!