دادستان تهران: مواضع اخیر موسوی جرم است

دادستان تهران ضمن حمایت از اعدام‌های اخیر، اعتراض میرحسین موسوی به احکام دادگاه و زیر سوال بردن دستگاه قضایی را جرم خواند. وی همزمانی اجرای احکام اعدام با سالگرد انتخابات، به منظور ایجاد وحشت در میان مردم را تکذیب کرد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در توضیحات مبسوطی از احکام اعدام برای ۵ تن از شهروندان ایرانی پشتیبانی کرد و مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی را «فضاسازی برای سلب توان از قوه قضاییه در احکام مشابه» خواند. وی تصریح کرد، که دستگاه قضایی مانند گذشته درباره مجرمان «محکم و مقتدر» عمل خواهد کرد و«هیچ‌گونه عذری برای عدم اجرای احکام قطعی پذیرفته نخواهد شد.»

افشای تشکیل پرونده برای موسوی

دادستان تهران بطور مستقیم از وجود پرونده‌ای علیه میرحسین موسوی سخن راند و در خطاب به وی گفت: «بهتر بود که به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی‌کردید.»

وی بیانیه اخیر موسوی را حمایت از «مجرمین و گروهک‌…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!