اگر اقدامی نشود رژیم تهران به جنایات خود ادامه میدهد

روزنامه واشنگتن پست در مقاله ای با اشاره به اعدام پنج زندانی سیاسی در زندان اوین نوشت، جامعه جهانى علاوه بر مسئله اتمى، بايد به موضوع نقض حقوق بشر در ایران هم بپردازد.

این روزنامه نوشت، به رغم اينكه پرونده اتمى رژيم تهران اهميت زيادى دارد، اما جامعه جهانى به نقض حقوق بشر در ايران نيز بايد اولويت لازم را بدهد.

واشنگتن پست نوشت، یکی از راههاى موثر براى كمک به فعالین دربند، تلاش برای اعزام گزارشگر ویژه بررسى وضعيت حقوق بشر در ایران است که کشورهای غربی می توانند قاطعانه خواستار آن شوند.

این روزنامه نوشت، هم اکنون تعدادى از زندانيان سياسى در ليست اعدامی ها قرار دارند و احتمالا تيغ سركوب در سالگرد انتخابات مناقشه برانگيز در انتظار معترضان است. اگر جامعه جهانى به دفاع از آنها برنخيزد، رژيم تهران به جنايات خود ادامه خواهد داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!