سوزاندن بدن زندانی با بنزین برای گرفتن اعتراف

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران”،یکی از جوانان شهریار به اتهام واهی دستگیر می شود و برای گرفتن اعتراف اجباری به کار نکرده کمر،دستها و پاهایی او را می سوزانند.
زندانی مجتبی حاجی نیا 23 ساله،روز 23 فروردین ماه در منزل پدرش در شهریار کرج دستگیر و به پاسگاه صبا شهر از توابع شهریار منتقل می شود.فردی به نام ستوان مجید گلشن از او می خواهد که به جرم نکرده اعتراف کند ولی آقای حاجی نیا به او می گوید که من کاری نکردم که به آن اعتراف کنم و بی گناه هستم. گلشن به او می گوید هر کسی که اینجا آورده می شود بیگناه هم باشد باید به چیزی که بهش گفته می شود اعتراف کند و نه تنها به یک جرم بلکه به چند جرمهای دیگر هم باید اعترف کند.
ستوان مجید گلشن نوعی شکنجه به نام جوجه کباب علیه این زندانی بی دفاع بکار می برد این شیوه شکنجه در آگاهی های ایران یک شکنجه معمول برای گرفتن اعتراف از متهمین می باشد. مجید گلشن علاوه بر این نوع ش… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!