یا میر حسین

جهت اطلاع آندسته از ایرانیان عزیز که به میر حسین خان موسوی دخیل بسته و توقع جدائی دین از دولت و “جمهوری ایرانی” داشته اند، در بار عام حضرتشان با مدرسین و طلاب حوزه های علمیه بانوان برای چندمین بار آب پاکی را روی دست همۀ سکولار ها ریختند.

از قرار درد مردم ایران و جنبش اعتراضی درد دین است و لا غیر، فراز هایی از گزارش بی بی سی:

“در این دیدار که دیروز شنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ و در آستانه درگذشت دختر پیامبر اسلام انجام شد آقای موسوی با تاکید بر جنبه های مذهبی جنبش اعتراضی مردم ایران موسوم به جنبش سبز، علت علاقه مردم به شخصیت های مذهبی را خلقیات و رفتار اجتماعی آنان دانست و سپس به مقایسه رفتار مسئولان حکومتی و دولتمردان ایرانی با شیوه ائمه و اهل بیت در اسلام پرداخت.

میرحسین موسوی همچنین در ادامه از دلیل انتخاب رنگ سبز به عنوان نماد جنبش اعتراضی ایران گفت: “رنگ سبز را در سفری که همراه خانم رهنورد به مشهد داشتیم افرادی با نیت مذهبی این ایده را مطرح کردند که اتصال این جنبش را با سرسبزی و زیبایی و معنویتی که دین ما و اهل بیت دارند به خوبی نشان می دهد و ما هم این نکته را به فال نیک گرفتیم و به دلیل محبت مردم به این خاندان گرامی بود که این رنگ و موج سبز در مردم جا افتاد”.

البته این نخستین باری نیست که رهبران جنبش سبز و شخص میرحسین موسوی از ریشه های مذهبی این جنبش سخن گفته اند، اما پس انتخابات و با گسترش بیشتر و فراگیر شدن جنبش سبز در میان برخی از لایه های اجتماعی مردم در داخل و خارج از کشور، کسانی که لزوما اعتقادات دینی و مذهبی هم ندارند از همراهی با این جنبش و حمایت از مطالبات دموکراسی خواهی معترضان پس از انتخابات سخن گفته اند.”

نظام پر برکت از نوع تجویز شدۀ شارلاتان علی شریعتی بر مشتاقان مبارک باشد.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/05/100516_l…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!