ترفند دیگر رژیم تهران برای فرار از تحریم‌ های جدید

تلویزیون رژیم: سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از امضای بیانیه مشترک میان ایران، برزیل و ترکیه برای مبادله سوخت خبر داد. مهمانپرست گفت: ایران، برزیل و ترکیه توافق کردند از زمان امضای موافقتنامه تبادل سوخت، ظرف یک هفته نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال و آمادگی خود را برای این تبادل اعلام کنند. وی افزود: در صورتی که موافقتنامه میان ما و طرف گروه وین امضا شود سوخت ما در ترکیه نگهداری خواهد شد تا تحت نظارت آژانس و ما باشد. وی اضافه کرد: اگر گروه وین اعلام آمادگی کند و موافقتنامه تبادل سوخت بین ما و گروه وین امضا شود، 1200 کیلوگرم اورانیوم 3 و نیم درصد ما در ترکیه تحت نظر ما و آژانس قرار می گیرد تا با 120 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد گروه وین مبادله شود.

ناظران این اقدام رژيم تهران را یکی دیگر از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای فرار از تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه این رژیم می دانند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!