تکذیب هرگونه “بده بستان” در آزادی خانم ریس از سوی پاریس و تهران

برنار کوشنر (Bernard Kouchner) ، وزیر امور خارجۀ فرانسه، امروز (یکشنبه) وجود هرگونه معامله یا بده بستان میان پاریس و تهران را در ارتباط با آزادی خانم کلوتیلد ریس (Clotilde Reis) تکذیب کرد و گفت آزادی این شهروند فرانسوی هیچ ارتباطی به سرنوشت ایرانیان زندانی در فرانسه ندارد.

قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران دیروز (شنبه) خانم ریس را که به خاطر شرکت در تظاهرات اعتراضی مردم اصفهان و گرفتن عکس از این تظاهرات به جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور متهم کرده بود به پرداخت سیصد میلیون تومان جریمه محکوم کرد و به او اجازه داد پس از ده ماه و نیم بلاتکلیفی در تهران به کشورش بازگردد.

وزیر امورخارجۀ فرانسه افزود پی در پی شدن تصمیم های قضائی در پاریس و تهران به معنای دادن چیزی برای گرفتن چیزی به جای آن نیست چرا که در فرانسه بر دادگستری و تصمیم قضات نمی توان اعمال نفوذ کرد.

شایان ذکر است که در روز پنجم ماه مه (یازده روز پیش) دادگستری فرانسه سرانجام تص… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!