ديپلماتها اقدام رژیم را تاكتيک خريد زمان مى دانند

اعلام آمادگی رژیم تهران برای مبادله اورانیوم غنی شده اش در خاک ترکیه، واکنش‌ هایی را در جهان برانگیخته است.

به گزارش خبرگزارى رويتر، ديپلماتهای غربی مى گويند پيشنهاد رژيم تهران براى مبادله سوخت هسته ای، تاكتيكى براى خريدن زمان است.

اتحاديه اروپا اعلام كرده توافق رژيم تهران براى مبادله سوخت هسته ای به نگرانيها پاسخ نمى دهد.

ديويد كامرون نخست وزير انگلستان گفته، موضع ما در قبال برنامه هسته ای رژيم تهران تغييرى نكرده و لندن همچنان به پيگيرى تحريمها در شوراى امنيت ادامه مى دهد.

فرانسه نیز اعلام كرده توافق بدست آمده بر سر مبادله اورانيوم غنی شده با ترکیه و برزیل، مشكل اساسى بين رژيم تهران و غرب را حل نمى كند.

ديپلماتهاى نزديک به آژانس بين المللى انرژى اتمى در وین نیز اعلام كردند مشكل بر سر توقف برنامه غنى سازى اورانيوم رژيم تهران است نه مبادله اورانیوم غنی شده.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!