نشست سه‌جانبه تهران؛ توافقی برای مبادله سوخت بى‌مصرف اتمى!

با وجود اعلام توافق كلى ميان ايران، برزيل و تركيه در مورد پذيرفتن «فرمول وين» و ارسال ۱۲۰۰ كيلوگرم از اورانيوم ۳.۵ در صد غنى شده خود به تركيه، به منظور مبادله با ۱۲۰ كيلوگرم سوخت ۲۰ درصد غنى شده، شرايط بعدى كه تهران ضميمه پيشنهاد خواهد كرد مي تواند اجراى آن را بار ديگر نا ممكن بسازد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!