بازداشت محافظ؛ بمب خبری پس از افتضاح سیاسی

سر تیم محافظان موسوی در تعطیلات ۵ روزه و پس از موافقت ایران با مبادله سوخت هسته ای بازداشت شد. این امر پس از سخنان تهدید آمیز دادستان تهران و نامه چند تن از راه یافتگان به مجلس در خصوص محاکمه سران معترض صورت گرفت. شاید این اخبار برای حامیان جنبش سبز نگران کننده باشد، اما نگاهی به زیر پوست وقایع اخیر و تحلیل رفتار کودتاچیان نشان دهنده درماندگی و تشدید روند افول دولت کودتا و حامیان اش است.

ایجاد “بمب خبری” تاکتیکی است که به کرات از سوی کودتاچیان مورد استفاده قرار گرفته است. بمب خبری ترفندی رسانه ای است که معمولا برای عبور از یک بحران یا تغییر دادن جهت و تمرکز افکار عمومی از مسئله ای نامطلوب مورد استفاده قرار میگیرد. اما استفاده مکرر از چنین تاکتیکی به بالا رفتن آستانه تحمل و کاهش حساسیت افکار عمومی منجر میشود. به ویژه در مواردی که ابزارهای ایجاد بمب خبری محدود و استفاده کنندگان از آن دستپاچه باشند.

بازداشت محافظ ار… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!