حداکثر دسترسی به مواد مخدر در تهران 15 دقيقه است

سیاست روز: ما معمولا هشدارها را جدي نمي‌گيريم و آنقدر منتظر مي‌مانيم تا فاجعه با آن چهره کريه و ترسناکش از راه برسد و آنگاه همايش‌ها و سمينارهاي عريض و طويل به راه مي‌اندازيم تا ابعاد فاجعه را بررسي کنيم.
چند سال پيش کارشناسان نسبت به کم شدن زمان دسترسي به مواد مخدر هشدار دادند و دلسوزانه و دردمندانه فرياد زدند که نسل سوم مواد مخدر دربسته‌بندي‌هاي فريبنده در راه است اما باز سکوت کرديم و دل به فريب سپرديم.
حالا بايد اين واقعيت را بپذيريم که فاجعه از راه رسيده و روز به روز بيشتر قد مي‌کشد و بزرگتر مي‌شود. در سايه غفلت ديروز ما شهر، لحظه به لحظه به خماري دل مي‌سپارد و غول اعتياد گلوي نسل بي‌پناه ما را فشار مي‌دهد. شعار ندهيم. لطفا با شعور هم بازي نکنيم. نگوييم اين اعتياد لعنتي با جوانان ما چه کرده است. انصاف بدهيم و از خودمان بپرسيم ما براي جوانان خود چه کرده‌ايم که به اعتياد «نه» بگويند؟

مشکوک است مشکوک
آن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!