ماجراهای احمدی نژاد در نیویورک

گزارش رادیویی حسین باستانی درباره سابقه مسافرت های محمود احمدی نژاد به آمریکا تعداد سفرهای محمود احمدی نژاد، به نیویورک بعد از رسیدن به ریاست جمهوری، از مسافرت های او به هر شهر دیگری به جز قم بیشتر بوده است. اخیرا ششمین سفر او به این شهر برای حضور در “اجلاس منع گسترش سلاح‌های اتمی”، در حالی صورت گرفت که شرکت کنندگان سایر کشورها در حد معاون وزیر بودند. به طور مشخص، در میان تمام کشورهای آسیا، اروپا، آمریکا، اقیانوسیه و آفریقا، تنها دو کشور ایران و “تیمور شرقی” بودند که روسای جمهور آنها ترجیح دادند شخصا به محل اجلاس بروند. سفرهای متعدد محمود احمدی نژاد به نیویورک، همواره خبر ساز بوده اند؛ خبرهایی که بسیاری از آنها، هنوز از حافظه ایرانیان و غیرایرانیان بیرون نرفته اند. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!