پیشنهاد: هوا کردن باد کنک های رنگی دراعتراض به کودتا چیان

پیشنهاد: هوا کردن باد کنک های رنگی دراعتراض به کودتا چیان

۱۱ صبح جمعه ۲۱ خرداد –

زمان:

جمعه ۲۱ خرداد – ۱۱ صبح

مکان:

در صورت امکان پارکها، و یا خانه ها.

هدف:

نشان دادن هبستگی و اتحاد مردم در مخالفت با کودتا با حد اقل هزینه

خبر دادن زمان انتخاب شده به کلیه رسانه ها از جمله گوگل Google Earth تا در این زمان بادکنک ها ی هوا شده را از طریق ماهواره ضبط نمایند.

توضیح : روز قبل از سالگرد کودتا — جمعه ۲۱ خرداد موقعیت بسیار خوبی است که مردم با کمترین هزینه و در روز تعطیل اعتراض خود را در سالگرد کودتا به گوش کودتاچیان و قاتلان حاکم برسانند. در عین حال بر گذاری سالگرد یک روز قبل از ۲۲ خرداد مکان ادامه اعتراضات را در روز بعد میسر می نماید. ساعت ۱۱ صبح روز جمعه زمان بسیار مناست و دقیقی است که همه باد کنک ها رها شوند.

از نظر مکان میشود از پشت بام و یا حیات خانه و حتی یک حیابان جنب به خانه این کار را صورت داد. اگر امکان بود، از پارک ها نیز میتوان این کار را انجام داد. مهمترین مسله آزاد کردن بادکنک راس ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۲۱ خرداد است.

رنگ بادکنک. جنبش ما سبز است و سفید است و سرخ و آبی ،…. اگر سبز را می پسندید سبز هوا کنید. اگر بادکنک سبز کمیاب شد و یا رنگ دیگری را می پسندید آن را هوا کنید. مهم این است که روز جمعه راس ساعت ۱۱ صبح این بادکنک ها به تعداد زیاد هوا شوند.

این حرکت در بطن خود پیام مسالمت آمیز بودن جنبش آزادی خواهی ما را بار دیگر به گوش تمام جهانیان رسانیده وکودتا چیان که امکان هر گونه اعتراض و آزادی تجمع – را از مردم گرفته اند را رسواتر خواهد ساخت.

=======

دوستان، این حد اقلی است که میشود براحتی روی ان توافق کرد. نه از حزب یا گروه خاصی است نه هزینه ای –غیر از خرید بادکنک- دارد و از همه مهمتر حکومت نمیتواند به هیچ طریق جز ضبط بادکنک از آن جلوگیری نماید. در عین سادگی اگر درست انجام شود پیام بسیار قوی و همه پرسی ساده خواهد بود. جنگ تجاوز گران و قاتلان با بادکنک هوا کنان

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!