۱۰ خدمت زیبای اسلام به ایران

۱۰. آمیختن زبان پارسی‌ به عین و غین عربی‌.

۹. آوردن فرهنگ زن ستیزی به ایران.

۸. آوردن فرهنگ خودکشی‌ در راه یک خدای عجیب و غریب و وحشی به ایران؛

۷. آوردن فرهنگ آدم کشی‌ در راه یک خدای عجیب و غریب و وحشی به ایران؛

۶. آوردن فرهنگ تنبلی عرب به ایران، به ویژه اون قسمتش که وادار میکونه آدم رو که روزی پنج بار دست از کار و زندگی‌ بکشه و در مسجد دلا و راست بشه که یک وقت اون خدای وحشی نندازتش تو آتیش؛

۵. آوردن فرهنگ مرده پرستی‌؛

۴. آوردن فرهنگ چادر چاقشو برای زنان ایرانی‌؛

۳. از بین بردن حق زن در امور خانواده و قانونی‌؛

۲. آوردن فرهنگ زیبای قطع دست و پا؛

۱. آوردن فرهنگ زیبای سنگسار.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!