منع قانوني نظارت بر نشريات دانشجويي قبل از انتشار نادرست است‌

 آيت‌الله مكارم شيرازي گفت: منع قانوني نظارت بر نشريات دانشجويي قبل از چاپ و انتشار نادرست است.

به نقل از دفتر آيت‌الله مكارم شيرازي، اين مرجع تقليد در آغاز درس خارج فقه خود با اشاره به اهانت يك نشريه دانشجويي وابسته به دانشگاه پرديس قم به مذهب شيعه و مقدسات از برخورد مسئولان اين دانشگاه با اين نشريه موهن و متخلف قدرداني كرد و گفت: به‌حمدالله جريان اين مجله كه به مقدسات توهين كرده بود با دستور برخورد از سوي مسئولان دانشگاه ختم به خير شد.
وي تصريح كرد: رئيس اين دانشگاه و جمعي از اساتيد اين دانشگاه در ملاقاتي كه با ما داشتند، گفتند كه دستور داده شده است اين نشريه توقيف شود و به‌حمدالله اينگونه هم شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!