دادستان قزوين: قانون قطع دست براي کاهش سرقت پيگيري ميشود

دادستان قزوين از پيگيري قانون قطع دست براي کاهش سرقت در قزوين خبر داد.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام صادقي نيارکي با بيان اين‌که برخي جرايم در قزوين در حال افزايش است، اظهار کرد: مواد مخدر، سرقت و ضرب و جرح عمدي به ترتيب بيشترين جرايم را به خود اختصاص داده است که با احکام صادر شده و اجراي فوري آنها مطابق با قانون درصدد کنترل اين جرايم هستيم.

صادقي با تاکيد بر اين‌که اجراي احکام با جديت و حتميت پيگيري مي‌شود، گفت: در اجراي احکام در حال حاضر 15 هزار راي در جريان است که 7 هزار مربوط به اجراي احکام انقلاب و بقيه در حوزه مواد مخدر است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!