عباس پالیزدار از اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد


عباس پالیزدار از اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد

عباس پالیزدار دو سال پیش مقامهای بلند پایه ایران را به فساد مالی متهم کرد و بعد از چندی بازداشت شد

پرونده عباس پالیزدار، که به اتهامهایی همچون اقدام علیه امنیت ملی و افشای اسناد محرمانه به ده سال حبس تعزیری محکوم شده بود مورد تجدید نظر قرار گرفت.

به نقل از خبرگزاری های ایران مصطفی ترک همدانی وکیل آقای پالیزدار گفته است او از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شده اما با تایید اتهام افشای اسناد محرمانه و خیانت در امانت و افترا و نشر اکاذیب، وی به شش سال حبس محکوم شده است.

آقای پالیزدار در تیرماه گذشته پس از سپردن وثیقه 350 میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

او دو سال پیش در یک سخنرانی، مقامهای بلند پایه ایران را به فساد مالی متهم کرد و بعد از چندی بازداشت شد.

حسین باستانی خبرنگار بی بی سی فارسی درباره تبرئه شدن عباس پا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!