ژوليت بينوش: گناه جعفر پناهی هنرمندبودن و مستقل‌بودن است! pics

خبرنامه گويا – ژوليت بينوش، بازيگر فرانسوی فيلم “رونوشت برابر اصل”
آخرين ساخته‌ی عباس کيارستمی، به خاطر بازی در اين فيلم موفق شد نخل طلای
بهترين بازيگر زن شصت‌وسومين دوره‌ی جشنواره‌ی کن را از آن خود کند

ليت بينوش به هنگام دريافت جايزه‌ی خود گفت: “چه شادی ای، چه شادی‌ای…
چه سعادتی است کار با عباس!… دوربين تو مرا به زنانه‌گی‌ام، به خوی‌ام و
به سخاوت‌ام هوشيار کرد. کلامی نمی‌توان يافت… چرا که ما روبه‌روی
دوربينی قرار داشتيم که دوست‌مان دارد و دوست‌داشتن زيباترين چيز معجزه
است.”

ژوليت بينوش در بخش پايانی صحبت‌های خود نام جعفر پناهی را در دست گرفت و
گفت: “و امروز مردی هنوز در ايران است که گناه‌اش هنرمندبودن و مستقل‌بودن
است؛ و من امشب به‌ويژه به او فکر می‌کنم و اميدوارم سال ديگر در بين ما
حضور داشته‌باشد. هنرمندبودن و روشن‌فکربودن مبارزه‌ی دشواری است… يک
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!