شیراز و وضع بی مثالش

بتازگی پارک سرمایه گذاری با همکاری شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، خارجه، کشور، استانداری فارس و سایر دستگاه ها و سازمان های مرتبط در شیراز افتتاح شد.
ایرانیان مقیم کشورهای امارات متحده عربی، آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا و آلمان به همراه بیش از 70 سرمایه گذار خارجی از کشورهای مختلف در آن مراسم باشکوه شرکت کردند.

جهت اطلاح آنانی که دوست دارند بدانند که کدامین ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه گذاری در نظام پر برکت در این همایش شرکت کرده اند لیست اسامی آنان همراه با کشور محل اقامت ضمیمه میشود.

http://khaandaniha.com/wp-content/uploads/2010/05/investors-iranians.pdf

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!