جعفری: سپاه سازمانی سیاسی‌ـامنیتی است

محمدعلی جعفری می‌گوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از آنکه نیروی نظامی باشد، سازمانی «سیاسی‌ـامنیتی» است.
آقای جعفری گفته که «سپاه نباید صرفا با اسلحه از انقلاب دفاع کند و باید بر اساس تهدیدات روز، خود را آماده کند.»
وی افزوده که «سپاه باید بتواند برای آماده‌سازی هرچه بهتر خود برای دفاع از انقلاب و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی گام‌های موثری بردارد.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهمترین سازمان نظامی در جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود که در سال‌ گذشته به بهانه مقابله با «کودتای مخملی» در سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات نقش موثری داشت.
نیرو‌اهی سپاه و بسیج در سال‌های اخیر دخالت‌های آشکاری در تمام انتخابات برگزار شده در ایران داشته‌اند که این مسئله با انتقاد‌های گسترده‌ای نیز روبرو بوده است.
براساس دستور آیت‌الله خمینی، دخالت نیرو‌های نظامی در فعالیت‌های سیاسی ممنوع است.
منبع: خبرگزاری… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!