مشاور مدودف احمدی نژاد را به ‘عوام فریبی’ متهم کرد

در واکنش به اظهار نظر محمود احمدی نژاد درباره حمایت روسیه از تصویب پیش نویس قطعنامه جدید علیه برنامه های هسته ای ایران، یک مقام عالیرتبه دولت روسیه آقای احمدی نژاد را به “عوام فریبی سیاسی” متهم کرد و گفت: “هیچکس تاکنون نتوانسته است از طریق عوام فریبی سیاسی قدرت به دست آورد.” سرگئی پیریخودکو، مشاور ارشد سیاست خارجی دولت روسیه، چهارشنبه ۲۶ مه (پنجم خرداد) و تنها ساعاتی پس از سخنان محمود احمدی نژاد گفت: “دولت روسیه هرگونه افراط گرایی سیاسی، عدم شفافیت و غیرقابل پیش بینی بودن تصمیم گیری های مقامات ایران را نمی پذیرد.” واکنش روسیه به اظهارات صبح امروز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در کرمان است که در آن او توضیح رفتار دیمیتری مدودف، رئیس جهموری روسیه را “مشکل” خوانده بود. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه پنجم خرداد (۲۶ مه) در شهر کرمان گفت: “ایران و روسیه دو همسای… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!