انتقال توکلی و گودرزی به بیمارستان

کوهیار گودرزی و مجید توکلی، دو زندانی سیاسی که در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند، امروز به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شدند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!