روياي خاورميانه بزرگتر آمريكايي با توهم امنيت رژيم صهيونيستي

خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور آمريكا در استراتژي جديد امنيت ملي واشنگتن كه روز گذشته منتشر شد، ادعاهاي غرب درباره برنامه هسته‌اي ايران را بار ديگر تكرار كرد و سعي دارد تا با مطرح كردن تهديدهايي عليه ايران، از تهران اخاذي كند.

به گزارش فارس، “باراك اوباما ” رئيس‌جمهور آمريكا در گزارش جامع استراتژي جديد امنيت ملي واشنگتن كه روز گذشته منتشر كرد، در دو بخش جداگانه به طور صريح به رويكرد آمريكا در قبال ايران پرداخت و بار ديگر ادعاهاي پيشين غرب درباره موضوع هسته‌اي ايران را مطرح كرد. علاوه بر اين در بخشي از اين گزارش نيز به موضوع خاورميانه پرداخته است و موضوع “خاورميانه‌اي بزرگتر ” را عنوان كرده است.

بنا بر اين گزارش، در بخشي از متن استراتژي جديد امنيت ملي آمريكا تحت عنوان “تحقق ايراني پاسخگو “، اوباما مدعي شده است: براي دهه‌ها، جمهوري اسلامي ايران امنيت منطقه [خاورميانه] و آمريكا را به خطر انداخته است و موفق نشده است كه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!