کره شمالی فناوری اتمی و موشکی به رژیم تهران فروخته


کره شمالی فناوری اتمی و موشکی به رژیم تهران فروخته

رادیو آلمان: خبرگزاری رویترز به نقل از محافل دیپلماتیک اعلام کرد که کره شمالی احتمالا فناوری اتمی و موشکی به کشورهای سوریه، برمه و ایران فروخته است.

بر مبنای اظهارات یک دیپلمات غربی، در گزارشی از سوی سازمان ملل متحد مشخص شده که کره شمالی برای فروش این تجهیزات به سه کشور یادشده از شبکه پیچیده‌ای از واسطه‌ها و شرکت‌های صوری و همچنین گروه‌های تبهکار استفاده کرده است.

Translate by Google: English | Français | Deutsch |  >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!