جاسوسی که محمود، دوستش می‌داشت (۱)

فلینت لورت، از معدود کارشناسان آمریکایی است که هم بوی نفت می‌دهد، هم
برای سازمان سیا کار کرده و هم محمود احمدی‌نژاد را رئیس جمهوری بدون
اشکال ایران می‌داند و هم از گزارش‌های رسانه‌ای که اندکی ایران را به
چالش بکشد بدش می‌آید. در حالیکه یک مامور سابق اف‌بی‌آی چند سال پیش به
ایران رفت و غیب شد، اما این مامور سابق سیا خیلی راحت به ایران می‌رود،
با دکتر محمد مرندی، کارشناس سوگلی حکومت اسلامی مقاله مشترک می‌نویسد و…

هیلاری مان لورت و فلینت لورت، نام‌های
چندان محبوبی در واشینگتن نیستند. خودشان هم خوب این را می‌دانند. بعضی
معتقدند که اینها خلاف جریان آب شنا می‌کنند و مخالف سیاست‌های دولت ایران
هستند، اما گروهی دیگر آنها را متحدان دولت احمدی‌نژاد می‌خوانند.

یک کارشناس سیاسی که نخواست نامش
عنوان شود گفت که لورت‌ها تنها به این دلیل کسی در دولت اوباما تحویل‌شان
ن…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!