اعطاي مجوز تاسيس و راه اندازي رشته موسيقي در مدارس ممنوع است

رييس سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي گفت: اعطاي مجوز تاسيس و راه اندازي رشته موسيقي در قالب فوق برنامه در مدارس غير دولتي و در تمام مقاطع تحصيلي ممنوع است.

وي افزود: منظور از آموزش موسيقي استفاده از آلات موسيقي از جمله پيانو و گيتار است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!