بازار ‘زیرزمینی’ تصاویر پورنوگرافی در افغانستان


بازار ‘زیرزمینی’ تصاویر پورنوگرافی در افغانستان

محمد رضایی

بی‌بی‌سی

 

ممنوعیت شدید بازار تصاویر و ویدئوهای پورنوگرافی را در افغانستان “زیرزمینی” کرده، اما شمار مشتریان آن را کاهش نداده است.

خرید و فروش این گونه ویدئوها در میان مردم افغانستان “تابو” شمرده می شود و حتی صحبت آزادانه در باره آن هم خالی از اشکال نیست.

اقبال شهروند، جوانی در کابل می گوید در جامعه سنتی افغانستان خرید و فروش و یا تماشای تصاویر و ویدئوهای پورنوگرافی می تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

آقای شهروند می گوید هر چند محدودیت شدیدی در مورد خرید و فروش ویدئوهای سکسی وجود دارد، اما دسترسی به آن موضوعی است که نمی شود آن را انکار کرد.

او گفت: “اگر شما ظاهر مساله را ببینید اکثریت جوانان اعتراف نمی کنند که مسائل پورنوگرافی را تعقیب می کنند، ولی واقعیت ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!