نشت نفتی، ‘بدترین فاجعه محیط زیستی آمریکا’


نشت نفتی، ‘بدترین فاجعه محیط زیستی آمریکا’

کاخ سفید نشت نفت در خلیج مکزیک را بزرگترین فاجعه محیط زیستی تاریخ آمریکا خوانده است.

کارول براونر مشاور انرژی کاخ سفید همچنین گفت آمریکا “آماده مقابله با بدترین سناریو” یعنی عدم مهار نشت نفت تا اوت آینده است.

بدنبال شکست عملیات اخیر برای مهار نشت نفتی خلیج مکزیک، شرکت بی پی تاکتیک جدیدی بکار گرفته اما می گوید تضمینی برای موفقیت این طرح نیز نیست.

داگ ساتلز مدیر کل بخش عملیات بی پی اظهار داشته حتی اگر این تاکتیک موثر واقع شود، نشت نفت بطور کامل متوقف نخواهد شد.

حداقل 20 میلیون گالن نفت تاکنون خلیج مکزیک و 110 کیلومتر از سواحل لوئیزیانا را آلوده کرده است.

این حادثه شش هفته پیش و بدنبال انفجار در یک سکوی نفتی آغاز شد که طی آن یازده نفر کشته شدند.

خانم براونر در مصاحبه روز یکشنبه با شبکه تلویزیونی ان بی سی نسبت به کارآیی طرح جدید ابراز ام… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!