پیامدهای حمله اسرائیل به کشتی های امدادرسانی غزه


پیامدهای حمله اسرائیل به کشتی های امدادرسانی غزه

جاناتان مارکوس

سرویس جهانی بی بی سی

 

کماندوهای اسرائیلی صبح دوشنبه به شناورهای حامل مواد امدادی که به مقصد غزه در حرکت بودند وارد شدند و کنترل آنها را به دست گرفتند

حمله به کشتی های امدادرسانی غزه، برای اسرائیل هم از نظر اعتباری و هم از نظر پیامدهای سیاسی، عملیاتی پرهزینه خواهد بود.

تحت اختیار گرفتن کشتی هایی که در دریا شناور هستند کار آسانی نیست، حتی اگر واحدهایی که برای انجام چنین عملیاتی در نظر گرفته می شوند به خوبی آموزش دیده باشند. اگر سرنشینان چنین کشتی هایی از خود مقاومت نشان دهند این کار دشوارتر هم می شود.

جزئیات آنچه اتفاق افتاده است در طول زمان مشخص خواهد شد اما این جزئیات هر چه باشد، این اتفاق از لحاظ سیاسی به اسرائیل صدمه زده است.

مرگ کسانی که در جریان این ح… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!