اولین “ویکی فقه” شیعی در جهان ایجاد شد/ ویکیهای تخصصی حوزوی در راهند

اولین “ویکی فقه” اسلامی و شیعی در جهان با همت گروهی از شاگردان برجسته مراجع تقلید فعالیت خود را با ارائه تخصصی دروس خارج فقه و اصول در قالب دانش نامه آزاد عمومی تا پایان سال آغاز خواهد کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!