دولت سقوط

اتفاقات پس از انتخابات چه در داخل و چه در خارج شرایط بسیار دشواری را برای دولت ایران ایجاد کرده است:

1- هزینه های سنگین تقلب و برنامه ریزی های انتخاباتی: فراموش نکنیم که برای جذب آراء، دولت احمدی نژاد -علیرغم کسری بودجه حدود 8 هزارو پانصد میلیون تومانی در آن زمان- متوصل به راههايي چون، ازدیاد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بعضاً تا دو برابر میزان پرداختی و دادن وامهای گوناگون به اقشار مختلف و تحت نامهای مختلف و خرید آرا به شکلهای گوناگون شد.
2- هزینه سنگین اعتراضات مردمی در داخل ایران: خسارات ها و هزینه های تجهیز نیروها
3- هجمه ی فشارهای بین المللی بر دولت
4- سقوط قیمت نفت که دولت احمدی نژاد حساب ویژه ای روی آن باز کرده بود
5- کاهش خرید نفت از سوی کمپانی های نفتی و برخی دولت ها و علی الخصوص متحد ایران، چین
6- برنامه ریزی های کلان و خرد دولت برای آمادگی در مقابل وقوع احتمالی جنگ و تجهیز نیرو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!