مستند HBO درباره زندگی و مرگ ندا آقا سلطان

فیلم “For Neda”  نسخه اصلی و انگلیسی آن 14 ژوئن از تلویزیون HBO
امریکا پخش خواهد شد

در اینجا لطفا تماشا کنید 

 

روح این عزیزان شاد و یادشان گرامی با د

به امید ایرانی‌ آزاد

مونا

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!